Jakie wymiary terrarium dla agamy błotnej?

Minimalne wymiary terrarium dla pary lub samca i dwóch samic to minimum 150x80x150cm, a dla jednego osobnika minimum 120x80x150cm (długośœć, szerokośœć, wysokoœść).

Data modyfikacji: 2015-10-18 02:37